Sitemap   Contact   中文   IOZ   CAS
Home Introduction Faculty and staff Research Graduate Program Research facilities Papers Links
 • Supervisors
 • Seminar Series
 • Activities
 • Location: Home>Graduate Program>Supervisors
  Supervisors

  Ph.D Supervisors

  Chen-Zhu Wang

  Jiang-Hua Sun

  Shun-Yi Zhu

  Xinghui Qiu

  De-Hua Wang

  Jian-Xu Zhang

  Shu-Tang Zhou

  Yi-Jun Wu

  De-Xing Zhang

  Le Kang

  Xiang-Dong Li

  Zhen Zou

  Feng Ge

  Qi-Lian Qin

  Xiaoming Zhang

  Zhi-Bin Zhang

   

  Ma.D Supervisors

  Bing Chen

  Li Chen

  Min Lu

  Xinrong Wan

  Yucheng Sun

  Feng Cui

  Li Li

  Shuguang Hao

  Xueying Zhang

  Zhishu Xiao

  Jianing Wei

  Lilin Zhao

  Xianhui Wang

  Yajie Ji

  Zhudong Liu

  count:
  Copyright © 2007-2017 The State Key Laboratory of Integrated Pest Management
  Email: ipmlab@ioz.ac.cn , ICP:05064604