Contact  |  IPM  |  IOZ
Home Introdctions Faculty Students Post-docs Research interests Publications LocustBase 中文
Locction:Home >> Students  
  Students
 
 

Graduate students: 

Xiao LI

for Ph.D.,

(2015-2020);

Qiao-qiao YU

for Ph.D.,

(2015-2018);

Sheng-Lei YUAN

for MSc,

(2014-2017);

Zhi-Kang LIU

for MSc,

(2014-2017);

Xiang LIU

for Ph.D.,

(2015-2018);

Bing-Cai WANG

for Ph.D.,

(2018-2021);

Fei JIANG

for Ph.D.,

(2018-2021);

Bo LIANG

for MSc,

(2018-2021);

Yuan-Yuan WANG

for MSc,

(2018-2021);

Qing-Hua CHEN

for Ph.D.,

(2020-2023);

Jing LV

for Ph.D.,

(2020-2023);

Li-Li CHENG

for Ph.D.,

(2020-2023);

Hong-Ran LIU

for MSc,

(2020-2023);

 

Former graduate students: 

Hu-Hai CHEN,

MSc,

(1995-1998);

Ming-Zhao ZHANG,

Ph.D.,

(1997-2000);

Yun-Xian ZHAO,

Ph.D.,

(1998-2001);

Yong GAO,

Ph.D.,

(1999-2002);

Jing-Ya ZHAO,

Ph.D.,

(2000-2003);

Xiao-Hong JING,

Ph.D.,

(2000-2003);

Bing  Chen,

Ph.D.,

(2000-2003);

You-De  CHANG,

Ph.D.,

(2000-2004);

Xian-Hui WANG,

Ph.D.,

(2001-2004);

Xian-Lei QI,

MSc,

(2001-2004);

Xiang-Yong CHEN,

MSc,

(2001-2004);

Ke-Zheng MA,

MSc,

(2001-2004);

Jun-Zhou CAO,

Ph.D.,

(2001-2004);

Zhao-Qian TENG,

Ph.D.,

(2002-2005);

Wei Zheng,

MSc,

(2002-2005);

Chun-Xiang  LIU,

Ph.D.,

(2000-2006);

Hong-Sheng WANG,

Ph.D.,

(2003-2006);

Chen-Song ZHOU,

Ph.D.,

(2003-2006);

Bo-Wan  LIU,

MSc,

(2003-2006).

Li-Ha  HUANG,

Ph.D.,

(2004-2007);

Li-Zong  WANG,

MSc,

(2004-2007);

Zong-Yuan MA ,

Ph.D.,

(2004-2007);

Kun GUO ,

Ph.D.,

(2005-2008);

Tie-Liu  JIA,

forPh.D.,

(2006-2009);

Rong-Hui MA,

for MSc,

(2006-2009);

Yuan-Yuan WEI,

for Ph.D.,

(2005-2010);

De-Jian ZHAO,

for Ph.D.,

(2004-2010);

Wei  GUO,

for Ph.D.,

(2003-2010);

Zhen-Yu ZHANG,

for Ph.D.,

(2005-2010);

Rui   WU,

for Ph.D.,

(2006-2010);

Su-Fang ZHANG,

for Ph.D.,

(2005-2008);

Shuang CHEN,

for Ph.D.,

(2005-2010);

Chuan  MA,

for Ph.D.,

(2006-2009);

 Ting-Juan WU,

for Ph.D.,

(2007-2010);

Yun-dan WANG,

for Ph.D.,

(2008-2011);

Hong LIU

for MSc,

(2008-2011);

Yuan LUO,

for MSc,

(2007-2010);

Zhe LIN,

for MSc,

(2007-2010);

Peng-cheng YANG,

for Ph.D.,

(2008-2011);

Feng JIANG,

for Ph.D.

(2009-2012);

Bo-lei LI,

for MSc,

(2009-2012);

Bing-ning XIE,

for MSc,

(2010-2013);

Xiao-jiao GUO,

for Ph.D.

(2008-2013);

Qian-quan CHEN,

for Ph.D.,

(2010-2014);

Jing He,

for Ph.D.

(2009-2014);

Yu-ming PAN,

for Ph.D.,

(2012-2015);

Jin GE

for Ph.D.,

(2010-2015);

Zhi-feng WANG

for Ph.D.,

(2011-2014);

Ling-ling XU

for Ph.D.,

(2011-2016);

Wen-bo SHAO

for MSc,

(2013-2016);

Shuai HU

for MSc,

(2014-2017);

Jing LI

for Ph.D.,

(2014-2017);

Zhi-Ming WANG

for Ph.D.

(2013-2017)

Mao-Wu LUO

for Ph.D.

(2014-2017)

Na CUI

for Ph.D.

(2013-2016);

Min-min CAO

for MSc,

(2015-2018);

Da-feng CHEN

for Ph.D.

(2013-2018);

Ding DING

for Ph.D.,

(2014-2018);

Si-yuan GUO

for Ph.D.,

(2012-2020);

Xi-wen TONG

for Ph.D.,

(2015-2020);

Jun-jie ZHU

for MSc,

(2014-2020);

 

 
Copyright ©1995-2019 Eco-genomics and Adaptation Group, INSTITUTE OF ZOOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 
Address: 1 Beichen West Road, Chaoyang District, Beijing 100101, P.R.China